Beyin Yanılmaları

ZekaTestleri.com’a Hoşgeldiniz,

Çağımızın beyin, hafıza, zekâ (i.q.) ve yaratıcı düşünme çağı olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu çağ giderek hepimizi beynimizi keşfetmeye biraz daha zorluyor. Bu yeni web sitemizde sizlere sunacağımız hafıza, zeka (IQ) ve yaratıcı düşünme testleriyle beyinlerinizi biraz daha keşfedebilmeniz ve eğiterek geliştirebilmeniz için sizlere destek verilecektir.

Şimdilik bir başlangıç olarak sadece beyinlerinizi ve sizleri hem şaşırtmak, hem eğlendirmek, hem de beyninizin bilmediğiniz bazı yönlerini keşfetmeniz için aşağıda bazı test soruları verilmiştir.

Çok yakında zeka testleriyle burada karşınızda olacağız. Şimdilik iyi eğlenceler...

Beyin Yanılmaları ve Çelişkiler… Görmek İnanmak İçin Yeterli Mi?

© 2000-2009 – Melik Duyar – Mega Hafıza Ltd.

Aşağıda göreceğiniz örnekler görsel algımıza her zaman güvenilmeyeceğini göstermektedir. Örneğin bir bütünün parçaları bazen o bütünün kendisinin görülmesini bozabilmektedir.

Görsel yanılmaların çoğu aşağıda sayılan beş unsurdan birinin veya birkaçının sonuçlarıdır;

1) Göz hareketlerinden veya hareketli görüntülerin etkisinden dolayı retinada oluşan görme sonrası etki : Aşağıda verilen “Görüntü Sonrası Etki” ve “Dönen Tekerler” örnekleri bu tip etkilerdir. Yine aşağıdaki “Kelimelerin Rengi” sorusu da tip bir etkiye benzer bir sonuçtur. Şöyle ki; kişi yazılı görüntüye maruz kalma sonrası anlamla uğraşma etkisinden dolayı başka bir düşünme sürecinde yanılmaktadır.

2) Cismin, resmin, nesnenin veya dizayn bütünün arka plan yapısından etkilenmesi : Aşağıda verilen “Farklı Tondaki Kırmızı Renkler” ve “Çarpık Daire ve Kareler” bu tip etki için güzel örneklerdir. Esasen aşağıda verilen “Kelimelerin Rengi” sorusunda bu etki de mevcuttur. Okunan şeyin anlamı yazının arka planı olan renginin söylenmesini etkilemektedir.

3) Yüksek kontrasttaki alanların sınırlarında oluşan algılama intibakı sorunu : Aşağıda verilen “Köşelerdeki Gri Gölgeler” ve “Köşelerdeki Siyah Daireler” bu etkiyi çok açık şekilde göstermektedir.

4) Paralel çizgilerin karşılıklı uçlarında birbirinin zıttı (veya tersi) olan dizayn elemanlarının mevcut olması : Aşağıda verilen “Birbirinden Uzaklaşan veya Birbirine Yaklaşan Çaprazlar” sorusu bu etkiyi gösteren güzel bir örnektir.

5) Resimde sunulan çevre ve içerikten dolayı bir nesnenin mekansal veya üç boyutlu yapısının yorumlanamaması : Aşağıda verilen “Kamuflaj” başlıklı soru bu etkiyi çok açık bir şekilde göstermektedir.

Aşağıdaki örnekler “Acaba her gördüğümüze inanmalı mıyız?” diye kendi kendimize sormamız gerektiğini ortaya koyuyor. Her ne kadar yukarıda saydığımız nedenleri bilmek bu yanılmaların bertaraf edilmesi için çok faydalıysa da, bu algı yanılmalarının içinden çıkılması için bize yardımcı olacak gerçek unsur aklımızdır.

GÖRÜNTÜ SONRASI ETKİ

Görüntü sonrası etki ilk görsel etkiden sonra göz retinası üzerinde kalan etkiyi ifade etmektedir. Görüntü sonrası etki daha önce görünen rengin tamamlayıcısı olan farklı bir renktir. Aşağıdaki resmin merkezindeki “+” işaretine odaklanarak resme sabit olarak bir süre bakın. Tüm daireler gerçekte pembe olmasına rağmen bir süre sonra yeşil bir dairenin döndüğünü ve diğer sabit dairelerin pembe olduğunu göreceksiniz. Hatta bir süre sonra zaman zaman hiç pembe daire görmeyeceksiniz ve gri boş bir zeminde sadece yeşil tek bir daire dönüyormuş gibi algılamaya başlayacaksınız.

 

KELİMELERİN RENGİ TESTİ

Bu testte KELİMELERİ OKUMAYIN, sadece yüksek sesle ve durmadan her kelimenin yazıldığı RENGİN NE OLDUĞUNU SÖYLEYİN. Nasıl zorlandığınızı göreceksiniz.

Bu tip dil kullanım psikolojisiyle ilgili testlerin bazı zorlukları vardır. Beynin sol yarım küresi kelimenin yazılışını ve yazılışın ifade ettiği anlamı algılarken, okunan kelimenin anlamını gözardı edemeyerek renginin ne olduğunu söylemekte zorlanır.

FARKLI TONDAKİ KIRMIZI RENKLER

Resmin alt ve üst kısmındaki kırmızı renkler tamamen birbiriyle aynı. Ancak ortamdaki farklı renkler beynin onları farklı tonlardaymış gibi algılanmasına sebep oluyor.

KÖŞELERDEKİ GRİ GÖLGELER

Aşağıdaki resme bir bütün olarak baktığınızda köşelerde gri renkte gölgeler olduğunu farkedeceksiniz. Sonra köşelerde gerçekten gri gölgöler olup olmadığını anlamak için her bir köşeye tek tek bakınız. Aslında köşelerde gri gölgelerin olmadığını, bunun sadece bir beyin veya algılama yanılması olduğunu farkedeceksiniz.

ÇARPIK DAİRE VE KARELER

Aşağıdaki solda görünen daire ve sağda görünen kareler çarpıkmış gibi görünüyorlar. Ama aslında çarpık değiller. Bu durum arka plandaki çizgilerin bizi yanıltmasıyla gerçekleşiyor.

DÖNEN TEKERLER

Aşağıdaki resmin merkezindeki noktaya bakarken bilgisayarınızın ekranına yaklaşıp uzaklaşın, bakalım ne göreceksiniz. Evet, dönen tekerler. Ancak resimde gerçekte bir hareket yok. Hareket sadece sizde. Ama beynin algılaması sanki resimdeki tekerde bir dönme varmış gibi oluyor.

KÖŞELERDEKİ SİYAH DAİRELER

Aşağıdaki resme bir bütün olarak baktığınızda karelerin bazı köşelerinde siyah renkte daireler, bazı köşelerinde da beyaz renkte daireler olduğunu farkedeceksiniz. Sonra köşelerde gerçekten siyah renkli daireler olup olmadığını anlamak için her bir köşeye tek tek bakınız. Aslında köşelerde siyah renkte dairelerin olmadığını, aslında tüm dairelerin beyaz renkte olduğunu göreceksiniz.

BİRBİRİNDEN UZAKLAŞAN VEYA BİRBİRİNE YAKLAŞAN ÇAPRAZLAR

Aşağıdaki çapraz çizgilere bakınız. Bu çapraz çizgilerin bazılarının alt kısımlarının üst kısımlarına göre, bazılarının da üst kısımlarının alt kısımlarına göre birbirine daha yakın olduğunu göreceksiniz. Ama aslında aşağıdaki tüm çizgiler birbirine paralel. Yani iki çapraz çizginin üst kısmındaki mesafe ile alt kısmındaki mesafe arasında hiçbir fark yok ve eşit. Bu da ortamdaki diğer yatay ve dikey çizgilerin beyni yanıltmasından başka birşey değil.

KAMUFLAJ

Çevre görüntüsünün yapısı veya rengiyle uyum içinde olan bir gurup hayvan bu uyum sayesinde kolayca avlarını yakalarken, yine aynı nedenle bir gurup hayvan da av olmaktan kurtulmaktadır. Çünkü kamuflaj içinde olan av fark edilmediği için avlanmaktan kurtulmakta, kamuflaj içinde olan avcı hayvan da avına fark edilmeden yaklaşabilmektedir.

Zebralardaki renk düzeni onların Afrika ovalarında kolayca fark edilmesine neden olmaktadır. Ancak renklerdeki siyah ve beyaz şeritler onların bir bütünün içinde tek tek algılanmasını zorlaştırmaktadır. Bundan dolayı vahşi avcı hayvanlar sürünün içinden belli bir taneyi hedef olarak seçmekte oldukça zorlanmaktadır. Bir bakın bakalım, yukarıdaki resimde sekiz veya dokuz adet zebra görebiliyor musunuz.

Tekrar görüşünceye kadar beyninize iyi bakın.

Başarı dileklerimle...

Melik Duyar
Dünya Hafıza Şampiyonu
Dünya Hafıza Olimpiyatları Başkanı
© 2009 – Melik Duyar – Mega Hafıza Ltd.

http://www.megahafiza.com
http://www.nlpmerkezi.com

Melik Duyar'ın ücretsiz 7 Elektronik Beyin Eğitimi programına katılmak için, buraya tıklayın.

Melik Duyar'ın ücretsiz 6 Elektronik Hızlı Okuma programına katılmak için, buraya tıklayın.

Melik Duyar'ın ücretsiz "Mega Hafıza" dergisinin adresinize gönderilmesi için, buraya tıklayın.